Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Przedmiot Standardy kształcenia Opis Punkty ECTS Siatka godzin Sylabus Moduły Wykłady DVD Literatura Materiały zagraniczne
Eksploatacja maszyn papierniczych i poligraficznych Zobacz
Projektowanie instalacji technologicznych w papiernictwie i poligrafii Zobacz
Systemy informacji i sterowanie w papiernictwie i poligrafii Zobacz
Technologia papiernictwa i poligrafii Zobacz
Zarządzanie zasobami ludzkimi Zobacz
Zastosowania matematyki w technice Zobacz
Link do http://www.wwsi.edu.pl/