Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Papiernictwa i Poligrafii

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

  • Politechnika Łódzka
    Instytut Papiernictwa i Poligrafii
    Ocena: pozytywna
  • Politechnika Warszawska
    Wydział Inżynierii Produkcji
    Ocena: brak danych

Projekty badawczo-naukowe

Szanowni Państwo,
zachęcamy do umieszczania informacji o projektach badawczo-naukowych pod adresem pwa@pwa.edu.pl (umieszczanie informacji jest bezpłatne).


Link do http://www.wwsi.edu.pl/