Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Papiernictwa i Poligrafii

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

  • Politechnika Łódzka
    Instytut Papiernictwa i Poligrafii
    Ocena: pozytywna
  • Politechnika Warszawska
    Wydział Inżynierii Produkcji
    Ocena: brak danych

Kontakt

Szanowni Państwo,

Wszelkiw uwagi i opinie prosimy kierować na adres:

pwa@pwa.edu.pl


Link do http://www.wwsi.edu.pl/