Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Papiernictwa i Poligrafii

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

  • Politechnika Łódzka
    Instytut Papiernictwa i Poligrafii
    Ocena: pozytywna
  • Politechnika Warszawska
    Wydział Inżynierii Produkcji
    Ocena: brak danych

Wideoteka akademicka

Konferencja „INFOSKOP 2008”, wystąpienie Davida Bentleya, Grafton Recruitment

Ostatnio dodane publikacje

Artykuły prasowe

Referaty i eseje


Link do http://www.wwsi.edu.pl/